Børneattest

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle trænere, instruktører, holdledere og andre voksne, der færdes fast i klubben og har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

NF Academy indhenter børneattester på alle trænere, assistent trænere, andre medarbejdere og frivillige som har med børn og unge at gøre - både på vores camps eller i forbindelse med turneringer.

 
Hvad er en børneattest? 
En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:
 
Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgår af børneattesten i mindst 10 år regnet fra fx dommen, løsladelsen eller bødens betaling. 

Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra f.eks. dommen eller løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.


For mere information om børneattesten, henvises til
 
Politiets hjemmeside: https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boerneattest

Borger.dk: https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/Politi/Boerneattester

 

Ja, tak. Informer mig når der er nyt fra NF Academy